Rzeczoznawca majątkowy  Klaudia Janik-Wojtanowska
Uprawnienia zawodowe nr 6586

Kompleksowe usługi związane z wyceną nieruchomości dla klientów indywidualnych, biznesowych, instytucjonalnych na terenie powiatów limanowskiego, nowosądeckiego i gorlickiego oraz w zależności od rodzaju, zakresu i celu wyceny na terenie całego województwa małopolskiego.

Opracowania są wykonywane zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi, tj. ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej. Informacje uzyskane przez rzeczoznawcę majątkowego, w związku z wykonywaniem zawodu stanowią tajemnicę zawodową. Oznacza to, że informacje pozyskane od Klienta pozostają poufne.

Sporządzone operaty szacunkowe, opracowania lub ekspertyzy są wykonane w formie uporządkowanej, umożliwiającej prześledzenie toku rozumowania rzeczoznawcy majątkowego oraz przyjętych przez niego założeń.

Zasady, na których oparta jest działalność prowadzona przez rzeczoznawców majątkowych, to w szczególności: zaufanie, uczciwość, rzetelność i profesjonalna obsługa Klienta.