O mnie

Magister Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego kierunek Administracja. Licencjat na kierunku Administracja na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Tytuł licencjata z Zarządzania Firmą na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Uprawnienia zawodowe nr 6586 w zakresie szacowania nieruchomości, nadane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa dnia 1 grudnia 2015 roku.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju prowadzi Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych.

Tu możesz sprawdzisz uprawnienia:

Sprawdź uprawnienia

Mobirise

Tytuł zawodowy "rzeczoznawca majątkowy" podlega ochronie prawnej i jest zawodem zaufania publicznego. Aby posługiwać się takim tytułem rzeczoznawca majątkowy musi przejść cały system edukacji i praktyk, zakończony rygorystycznym egzaminem państwowym.

Rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego, ponadto może sporządzać opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego.

Współpraca ze specjalistami z dziedziny, prawa, budownictwa, zagadnień leśnych daje gwarancje, że zlecenia są wykonywane na wysokim poziomie merytorycznym i prawnym.