Cennik

Wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług uwzględnia głównie stopień skomplikowania opracowania i zakres wiadomości specjalnych niezbędnych do jego realizacji.


Koszt wyceny nieruchomości ustalany jest każdorazowo - indywidualnie w zależności od:

- charakteru, wielkości i rodzaju nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny (unikalność nieruchomości, liczba składników nieruchomości, skomplikowanie sytuacji prawnej),

- nakładu pracy niezbędnego do wykonania czynności związanych z wyceną nieruchomości,

- kosztów ponoszonych przez rzeczoznawcę w związku z wykonanymi przez niego czynnościami (dojazd, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, podatki),

- konieczności wykonania pomiarów, inwentaryzacji,

- terminu i warunków wykonania czynności szacunkowych.

Mobirise

W celu uzyskania informacji o kosztach wyceny proszę o kontakt telefoniczny 781 785 046 lub kontakt e-mailowy biuro@wycenakjw.com
wraz z krótkim opisem nieruchomości i danymi kontaktowymi.